Het Team

 

BESTUUR

Directeur-bestuurder  De heer P. Nagtegaal  
Adj.directeur-bestuurder De heer G.M.W. van der Broek

 

ONDERWIJZEND PERSONEEL

Groep 8  : De heer E. J. Duvivier
Groep 7 Mevrouw I. de Smidt
Mevrouw S. Franssen
Groep 6 Mevrouw W. Kloosterboer
Mevrouw S. ten Hacken
Groep 5 : De heer P.P.J.M. Eppings
Groep 4  Mevrouw J. Breure-Simons 
Mevrouw S. de Wit-van Ierssel
Groep 3 Mevrouw S. van Damme
Mevrouw I. van der Eijk
Groep 1 / 2 A Mevrouw T. de Waal

Groep 1 / 2 B

Mevrouw M. Padmos-Stroomer 
Mevrouw J.A. Tramper-Consemulder
Groep 1 / 2 C           Mevrouw J.M.L. Koopman-Fraanje
Mevrouw M. Duerink
Intern begeleider/Remedial teacher : Mevrouw S. ten Hacken
Ondersteuning : De heer G.M.W. van der Broek
Mevrouw M. Duerink
Onderwijsassistent : Mevrouw V. Vileta-Ivasuk
De heer J. Oosterhuis
Mevrouw P. van Damme
TCOZ  : Mevrouw Mevrouw E. Strooband
Vakleerkracht LO       : Mevrouw M. Croon
   

   

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl