Banner-VSV-Poster-03
Banner-VSV-Poster-04
Banner-VSV-Poster-05
Banner-VSV-Poster-06
Banner-VSV-Poster-07
Banner-VSV-Poster-08
Banner-VSV-Poster-09
Banner-VSV-Poster-10
Banner-VSV-Poster-11
Banner-VSV-Poster-12
Banner-VSV-Poster-13
Banner-VSV-Poster-14
Banner-VSV-Poster-15
Banner-VSV-Poster-16
Banner-VSV-Poster-17
Banner-VSV-Poster-18
Banner-VSV-Poster-19
Banner-VSV-Poster-20
Banner-VSV-Poster-21
Banner-VSV-Poster-22
Banner-VSV-Poster-23
Banner-VSV-Poster-24
Banner-VSV-Poster-25
Banner-VSV-Poster-26
Banner-VSV-Poster-27
Banner-VSV-Poster-28
Banner-VSV-Poster-29
Banner-VSV-Poster-30
Banner-VSV-Poster-31
Banner-VSV-Poster-02
Banner-VSV-Poster-32
Banner-VSV-Poster-33
VSV-Poster01

Ons onderwijs

Op onze website vindt u informatie die u een indruk geeft van het onderwijs en het pedagogisch klimaat op de Vlissingse Schoolvereniging . Onze school is een basisschool met een neutraal bijzonder onderwijs grondslag. Er wordt uitgegaan van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen. De ouders zijn lid van de vereniging. Van de verenigingsleden wordt betrokkenheid met onze school verwacht. Door een wisselwerking tussen ouders en school, doen wij gezamenlijk al het mogelijke om leerlingen een goede basis mee te geven voor de toekomst.

De VSV is opgericht op 21 maart 1921. Al meer dan 95 jaar mogen wij trots zijn op onze school die zich kenmerkt door kwaliteit, degelijkheid en toekomstgericht onderwijs. Deze schoolgids is door het bestuur vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad. De inhoud van de gids is te vinden op onze website: www.vsvsite.nl, waar tevens alle actualiteiten te vinden zijn.

Wij wensen onze leerlingen een fijne en leerzame schooltijd toe.

ORGANISATIEVORM

De vereniging
Ouders en/of verzorgers van leerlingen van onze school zijn lid van de vereniging. De Raad van Toezicht wordt benoemd door de leden. Tenminste een keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur en staat het bestuur met raad ter zijde. Het bestuur wordt in overeenstemming met de regels van goed onderwijsbestuur uitsluitend gevormd door de directeur-bestuurder en de adj. directeur-bestuurder. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de statuten en het huishoudelijk reglement, te verkrijgen bij het bestuur.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT