Banner-VSV-Poster-03
Banner-VSV-Poster-04
Banner-VSV-Poster-05
Banner-VSV-Poster-06
Banner-VSV-Poster-07
Banner-VSV-Poster-08
Banner-VSV-Poster-09
Banner-VSV-Poster-10
Banner-VSV-Poster-11
Banner-VSV-Poster-12
Banner-VSV-Poster-13
Banner-VSV-Poster-14
Banner-VSV-Poster-15
Banner-VSV-Poster-16
Banner-VSV-Poster-17
Banner-VSV-Poster-18
Banner-VSV-Poster-19
Banner-VSV-Poster-20
Banner-VSV-Poster-21
Banner-VSV-Poster-22
Banner-VSV-Poster-23
Banner-VSV-Poster-24
Banner-VSV-Poster-25
Banner-VSV-Poster-26
Banner-VSV-Poster-27
Banner-VSV-Poster-28
Banner-VSV-Poster-29
Banner-VSV-Poster-30
Banner-VSV-Poster-31
Banner-VSV-Poster-02
Banner-VSV-Poster-32
Banner-VSV-Poster-33
VSV-Poster01

Ouderraad

Voorzitter : Mevrouw V. Oele   
Penningmeester : Mevrouw D. Pasqual Colomer-Meijboom
Secretaris Mevrouw E.L. Splinter
Leden Mevrouw A. Cox 
    Mevrouw I. Kapias
   

 

De ouderraad is betrokken bij een veelvoud van activiteiten, zoals:

- het assisteren bij ouder- en informatieavonden
- het organiseren van het sinterklaasfeest
- het organiseren van het kerstfeest
- het organiseren van het paasfeest
- het mede organiseren van het jaarlijkse schoolfeest en/of project
- het assisteren bij sportdagen en schoolreizen
- het assisteren bij de kleutermusical
- het assisteren bij het afscheid van groep 8

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT