Ouderraad

Voorzitter : Mevrouw B.P.A. v.d. Geer    
Penningmeester : Mevrouw D. Pasqual Colomer-Meijboom
Secretaris Mevrouw I. v.d. Heuvel
Leden Mevrouw M. Schoonderwoerd 
    Mevrouw E.L. Splinter 
    Mevrouw U. Mujib

 

De ouderraad is betrokken bij een veelvoud van activiteiten, zoals:

- het assisteren bij ouder- en informatieavonden
- het organiseren van het sinterklaasfeest
- het organiseren van het kerstfeest
- het organiseren van het paasfeest
- het mede organiseren van het jaarlijkse schoolfeest en/of project
- het assisteren bij sportdagen en schoolreizen
- het assisteren bij de kleutermusical
- het assisteren bij het afscheid van groep 8

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl