Banner-VSV-Poster-03
Banner-VSV-Poster-04
Banner-VSV-Poster-05
Banner-VSV-Poster-06
Banner-VSV-Poster-07
Banner-VSV-Poster-08
Banner-VSV-Poster-09
Banner-VSV-Poster-10
Banner-VSV-Poster-11
Banner-VSV-Poster-12
Banner-VSV-Poster-13
Banner-VSV-Poster-14
Banner-VSV-Poster-15
Banner-VSV-Poster-16
Banner-VSV-Poster-17
Banner-VSV-Poster-18
Banner-VSV-Poster-19
Banner-VSV-Poster-20
Banner-VSV-Poster-21
Banner-VSV-Poster-22
Banner-VSV-Poster-23
Banner-VSV-Poster-24
Banner-VSV-Poster-25
Banner-VSV-Poster-26
Banner-VSV-Poster-27
Banner-VSV-Poster-28
Banner-VSV-Poster-29
Banner-VSV-Poster-30
Banner-VSV-Poster-31
Banner-VSV-Poster-02
Banner-VSV-Poster-32
Banner-VSV-Poster-33
VSV-Poster01

Vakantierooster

Voor het schooljaar 2020-2021 is het volgende vakantierooster (onder voorbehoud) vastgesteld.

Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie: 19 december t/m 03 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 13 februari t/m 21 februari 2021
Goede Vrijdag en Pasen: 02 april t/m 05 april 2021
Meivakantie (Incl. Koningsdag): 24 april t/m 09 mei 2021
Hemelvaartsdag + tussenl. vrijdag 13 mei en 14 mei 2021
2e Pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 24 juli t/m 05 september 2021

 

Voorts zijn er 3 of 4 studiedagen ingepland. De leerlingen zijn op deze dagen vrij.

vrijdag 28 augustus 2020
vrijdag 13 november 2020
dinsdag 24 november 2020 (Alléén groepen 1-2a, b en c)
vrijdag- 02 juli 2021-

De data van de overige drie studiedagen worden nog nader vastgesteld.

Voor het schooljaar 2021-2022 is het volgende vakantierooster (onder voorbehoud) vastgesteld.

Herfstvakantie: 23 oktober t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie: 25 december t/m 09 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 06 maart 2022
Goede Vrijdag en Pasen: 15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie (Incl. Koningsdag): 23 april t/m 08 mei 2022
Hemelvaartsdag + tussenl. vrijdag 26 mei en 27 mei 2022
2e Pinksterdag: 06 juni 2022
Zomervakantie: 23 juli t/m 04 september 2022

 

Voorts zijn er 3 of 4 studiedagen ingepland. De leerlingen zijn op deze dagen vrij.

De data van de drie of vier studiedagen worden nog nader vastgesteld.

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal twee maanden tevoren schriftelijk aan het bestuur van de school te worden voorgelegd.

Verlof is mogelijk indien:

- wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;

- een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Vakantieverlof mag:

- éénmaal per schooljaar worden verleend.

- mag niet langer duren dan tien schooldagen;

- mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Op de website van de school staat een aanvraagformulier, dat gebruikt dient te worden voor een eventuele aanvraag.

(Download hier het "Aanvraagformulier voor verlof")

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT