Vakantierooster

Voor het schooljaar 2020-2021 is het volgende vakantierooster (onder voorbehoud) vastgesteld.

Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie: 19 december t/m 03 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 13 februari t/m 21 februari 2021
Goede Vrijdag en pasen: 02 april t/m 05 april 2021
Meivakantie (Incl. Koningsdag): 24 april t/m 09 mei 2021
Hemelvaartsdag + tussenl. vrijdag 13 mei en 14 mei 2021
2e Pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 24 juli t/m 05 september 2021

 

Voorts zijn er 3 of 4 studiedagen ingepland. De leerlingen zijn op deze dagen vrij.

vrijdag 28 augustus 2020
- -
- -
- -

De data van de overige drie studiedagen worden nog nader vastgesteld.

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal twee maanden tevoren schriftelijk aan het bestuur van de school te worden voorgelegd.

Verlof is mogelijk indien:

- wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;

- een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Vakantieverlof mag:

- éénmaal per schooljaar worden verleend.

- mag niet langer duren dan tien schooldagen;

- mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Op de website van de school staat een aanvraagformulier, dat gebruikt dient te worden voor een eventuele aanvraag.

(Download hier het "Aanvraagformulier voor verlof")

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl