Banner-VSV-Poster-03
Banner-VSV-Poster-04
Banner-VSV-Poster-05
Banner-VSV-Poster-06
Banner-VSV-Poster-07
Banner-VSV-Poster-08
Banner-VSV-Poster-09
Banner-VSV-Poster-10
Banner-VSV-Poster-11
Banner-VSV-Poster-12
Banner-VSV-Poster-13
Banner-VSV-Poster-14
Banner-VSV-Poster-15
Banner-VSV-Poster-16
Banner-VSV-Poster-17
Banner-VSV-Poster-18
Banner-VSV-Poster-19
Banner-VSV-Poster-20
Banner-VSV-Poster-21
Banner-VSV-Poster-22
Banner-VSV-Poster-23
Banner-VSV-Poster-24
Banner-VSV-Poster-25
Banner-VSV-Poster-26
Banner-VSV-Poster-27
Banner-VSV-Poster-28
Banner-VSV-Poster-29
Banner-VSV-Poster-30
Banner-VSV-Poster-31
Banner-VSV-Poster-02
Banner-VSV-Poster-32
Banner-VSV-Poster-33
VSV-Poster01

Vakantierooster

Voor het schooljaar 2022-2023 is het volgende vakantierooster (onder voorbehoud) vastgesteld.

Herfstvakantie: 22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december t/m 08 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 26 februari 2023
Goede Vrijdag en Pasen: 7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie (Incl. Koningsdag): 22 april t/m 07 mei 2023
Hemelvaartsdag + tussenl. vrijdag 18 mei en 19 mei 2023
2e Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 15 juli t/m 27 augustus 2023


Voorts zijn er 3 of 4 studiedagen ingepland. De leerlingen zijn op deze dagen vrij.

woensdag 19 oktober 2022
donderdag 24 november 2022
vrijdag 13 januari 2023


De overige studiedag wordt nog nader vastgesteld.


Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal twee maanden tevoren schriftelijk aan het bestuur van de school te worden voorgelegd.

Verlof is mogelijk indien:

- wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;

- een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Vakantieverlof mag:

- éénmaal per schooljaar worden verleend.

- mag niet langer duren dan tien schooldagen;

- mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Op de website van de school staat een aanvraagformulier, dat gebruikt dient te worden voor een eventuele aanvraag.

(Download hier het "Aanvraagformulier voor verlof")

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT