Banner-VSV-Poster-03
Banner-VSV-Poster-04
Banner-VSV-Poster-05
Banner-VSV-Poster-06
Banner-VSV-Poster-07
Banner-VSV-Poster-08
Banner-VSV-Poster-09
Banner-VSV-Poster-10
Banner-VSV-Poster-11
Banner-VSV-Poster-12
Banner-VSV-Poster-13
Banner-VSV-Poster-14
Banner-VSV-Poster-15
Banner-VSV-Poster-16
Banner-VSV-Poster-17
Banner-VSV-Poster-18
Banner-VSV-Poster-19
Banner-VSV-Poster-20
Banner-VSV-Poster-21
Banner-VSV-Poster-22
Banner-VSV-Poster-23
Banner-VSV-Poster-24
Banner-VSV-Poster-25
Banner-VSV-Poster-26
Banner-VSV-Poster-27
Banner-VSV-Poster-28
Banner-VSV-Poster-29
Banner-VSV-Poster-30
Banner-VSV-Poster-31
Banner-VSV-Poster-02
Banner-VSV-Poster-32
Banner-VSV-Poster-33
VSV-Poster01

Vakantierooster  

Voor het schooljaar 2024-2025 is het volgende vakantierooster (onder voorbehoud) vastgesteld.

Herfstvakantie: 21 oktober t/m 25 oktober 2024
Kerstvakantie: 23 december t/m 03 januari 2025

Voorjaarsvakantie:
(LET OP: één week later dan het landelijk advies)

03 maart t/m 07 maart 2025
Meivakantie:
(inclusief Goede Vrijdag, Pasen en bevrijdingsdag)
18 april t/m 5 mei 2025
Hemelvaartsdag + tussenliggende vrijdag: 29 mei en 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag: 09 juni 2025    
Zomervakantie: 07 juli t/m 15 augustus 2025
       

 

Voorts worden er 5 studiedagen ingepland. De leerlingen zijn op deze dagen vrij. Daarnaast zijn de leerlingen vrij op de vrijdagen voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie.

  • Maandag 30-09-2024
  • Vrijdag 18-10-2024
  • Woensdag 20-11-2024
  • Vrijdag 20-12-2024
  • Donderdag 06-02-2025
  • Vrijdag 28-02-2025
  • Donderdag 03-04-2025
  • Dinsdag 03-06-2025
  • Vrijdag 04-07-2025

 

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal twee maanden tevoren schriftelijk aan het bestuur van de school te worden voorgelegd.

Verlof is mogelijk indien:

- wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;

- een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Vakantieverlof mag:

- éénmaal per schooljaar worden verleend.

- mag niet langer duren dan tien schooldagen;

- mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Op de website van de school staat een aanvraagformulier, dat gebruikt dient te worden voor een eventuele aanvraag.

(Download hier het "Aanvraagformulier voor verlof")

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT