Banner-VSV-Poster-03
Banner-VSV-Poster-04
Banner-VSV-Poster-05
Banner-VSV-Poster-06
Banner-VSV-Poster-07
Banner-VSV-Poster-08
Banner-VSV-Poster-09
Banner-VSV-Poster-10
Banner-VSV-Poster-11
Banner-VSV-Poster-12
Banner-VSV-Poster-13
Banner-VSV-Poster-14
Banner-VSV-Poster-15
Banner-VSV-Poster-16
Banner-VSV-Poster-17
Banner-VSV-Poster-18
Banner-VSV-Poster-19
Banner-VSV-Poster-20
Banner-VSV-Poster-21
Banner-VSV-Poster-22
Banner-VSV-Poster-23
Banner-VSV-Poster-24
Banner-VSV-Poster-25
Banner-VSV-Poster-26
Banner-VSV-Poster-27
Banner-VSV-Poster-28
Banner-VSV-Poster-29
Banner-VSV-Poster-30
Banner-VSV-Poster-31
Banner-VSV-Poster-02
Banner-VSV-Poster-32
Banner-VSV-Poster-33
VSV-Poster01

Vakantierooster

Voor het schooljaar 2023-2024 is het volgende vakantierooster (onder voorbehoud) vastgesteld.

Herfstvakantie: 21 oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie: 23 december t/m 07 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 10 februari t/m 18 februari 2024
Goede Vrijdag en Pasen: 29 maart t/m 01 april 2024
Meivakantie (Incl. Koningsdag): 20 april t/m 05 mei 2024
Hemelvaartsdag + tussenl. vrijdag 09 mei en 10 mei 2024
2e Pinksterdag: 20 mei 
Zomervakantie: 06 juli t/m 18 augustus 2024


Voorts zijn er 5 studiedagen ingepland. De leerlingen zijn op deze dagen vrij.

Maandag 18 september 2023
Vrijdag 20 oktober 2023
Woensdag   8 november 2023
Donderdag    1 februari 2024
Dinsdag  16 april 2024

De studiedagen worden nog nader vastgesteld.

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal twee maanden tevoren schriftelijk aan het bestuur van de school te worden voorgelegd.

Verlof is mogelijk indien:

- wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;

- een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Vakantieverlof mag:

- éénmaal per schooljaar worden verleend.

- mag niet langer duren dan tien schooldagen;

- mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Op de website van de school staat een aanvraagformulier, dat gebruikt dient te worden voor een eventuele aanvraag.

(Download hier het "Aanvraagformulier voor verlof")

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT