Banner-VSV-Poster-03
Banner-VSV-Poster-04
Banner-VSV-Poster-05
Banner-VSV-Poster-06
Banner-VSV-Poster-07
Banner-VSV-Poster-08
Banner-VSV-Poster-09
Banner-VSV-Poster-10
Banner-VSV-Poster-11
Banner-VSV-Poster-12
Banner-VSV-Poster-13
Banner-VSV-Poster-14
Banner-VSV-Poster-15
Banner-VSV-Poster-16
Banner-VSV-Poster-17
Banner-VSV-Poster-18
Banner-VSV-Poster-19
Banner-VSV-Poster-20
Banner-VSV-Poster-21
Banner-VSV-Poster-22
Banner-VSV-Poster-23
Banner-VSV-Poster-24
Banner-VSV-Poster-25
Banner-VSV-Poster-26
Banner-VSV-Poster-27
Banner-VSV-Poster-28
Banner-VSV-Poster-29
Banner-VSV-Poster-30
Banner-VSV-Poster-31
Banner-VSV-Poster-02
Banner-VSV-Poster-32
Banner-VSV-Poster-33
VSV-Poster01

MR

Oudergeleding Mevrouw M.J de Rooij 
    De heer S. Lakic 
    De heer G. Sips
     
Personeelsgeleding : Mevrouw I. de Smidt 
    Mevrouw W. Kloosterboer 
    Mevrouw S. Franssen

 

Medezeggenschapsraad
Aan onze school is ook een medezeggenschapsraad verbonden. Deze bestaat uit zes leden; drie ouders, die door de ledenvergadering gekozen worden en drie leerkrachten, die gekozen worden door het schoolteam. De medezeggenschapsraad is betrokken bij allerlei schoolse aangelegenheden zoals het schoolplan, het veiligheidsplan, de schoolgids, het nascholingsplan, het formatieplan en de klachtenregeling. Verder adviseert de MR het bestuur bij belangrijke aangelegenheden. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van de leden. Het medezeggenschapsreglement ligt ter inzage op school.

Mocht u vragen hebben kunt u via de mail contact opnemen met een personeelslid.
ismidt@vsvsite.nl
wkloosterboer@vsvsite.nl
sfranssen@vsvsite.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT