Banner-VSV-Poster-03
Banner-VSV-Poster-04
Banner-VSV-Poster-05
Banner-VSV-Poster-06
Banner-VSV-Poster-07
Banner-VSV-Poster-08
Banner-VSV-Poster-09
Banner-VSV-Poster-10
Banner-VSV-Poster-11
Banner-VSV-Poster-12
Banner-VSV-Poster-13
Banner-VSV-Poster-14
Banner-VSV-Poster-15
Banner-VSV-Poster-16
Banner-VSV-Poster-17
Banner-VSV-Poster-18
Banner-VSV-Poster-19
Banner-VSV-Poster-20
Banner-VSV-Poster-21
Banner-VSV-Poster-22
Banner-VSV-Poster-23
Banner-VSV-Poster-24
Banner-VSV-Poster-25
Banner-VSV-Poster-26
Banner-VSV-Poster-27
Banner-VSV-Poster-28
Banner-VSV-Poster-29
Banner-VSV-Poster-30
Banner-VSV-Poster-31
Banner-VSV-Poster-02
Banner-VSV-Poster-32
Banner-VSV-Poster-33
VSV-Poster01

MR

Oudergeleding Mevrouw C.A.J. Bliek
    De heer E. Moreau
    De heer G. van der Veer
     
Personeelsgeleding : Mevrouw I. de Smidt 
    De heer J. Oosterhuis 
    Mevrouw O. de Koning

 

Medezeggenschapsraad
Aan onze school is ook een medezeggenschapsraad verbonden. Deze bestaat uit zes leden; drie ouders, die door de ledenvergadering gekozen worden en drie leerkrachten, die gekozen worden door het schoolteam. De medezeggenschapsraad is betrokken bij allerlei schoolse aangelegenheden zoals het schoolplan, het veiligheidsplan, de schoolgids, het nascholingsplan, het formatieplan en de klachtenregeling. Verder adviseert de MR het bestuur bij belangrijke aangelegenheden. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van de leden. Het medezeggenschapsreglement ligt ter inzage op school.
De medezeggenschapsraad is bereikbaar via het bestuur of via mr@vsvsite.nl.

Mocht u vragen hebben kunt u via de mail contact opnemen met een personeelslid.
ismidt@vsvsite.nl
joosterhuis@vsvsite.nl
okoning@vsvsite.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT