Banner-VSV-Poster-03
Banner-VSV-Poster-04
Banner-VSV-Poster-05
Banner-VSV-Poster-06
Banner-VSV-Poster-07
Banner-VSV-Poster-08
Banner-VSV-Poster-09
Banner-VSV-Poster-10
Banner-VSV-Poster-11
Banner-VSV-Poster-12
Banner-VSV-Poster-13
Banner-VSV-Poster-14
Banner-VSV-Poster-15
Banner-VSV-Poster-16
Banner-VSV-Poster-17
Banner-VSV-Poster-18
Banner-VSV-Poster-19
Banner-VSV-Poster-20
Banner-VSV-Poster-21
Banner-VSV-Poster-22
Banner-VSV-Poster-23
Banner-VSV-Poster-24
Banner-VSV-Poster-25
Banner-VSV-Poster-26
Banner-VSV-Poster-27
Banner-VSV-Poster-28
Banner-VSV-Poster-29
Banner-VSV-Poster-30
Banner-VSV-Poster-31
Banner-VSV-Poster-02
Banner-VSV-Poster-32
Banner-VSV-Poster-33
VSV-Poster01

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht VSV

In het onderwijs zijn de functies van bestuur en intern toezicht wettelijk gescheiden. Op de VSV vormen de 2 directieleden de Raad van Bestuur. Zij zorgen voor het dagelijks besturen van de school. Voor het interne toezicht is een Raad van Toezicht (RvT) ingesteld.

Een RvT is een orgaan dat wat verder van de school af staat, maar dat wel een goede kennis heeft van wat er in de school speelt. De RvT van de VSV houdt zichzelf geïnformeerd  over wat er in en om de school speelt door middel van gezamenlijke vergaderingen met het Bestuur en de MR. Verder kijkt zij o.a. ook naar de schoolresultaten van de leerlingen  (bijv. CITO-scores), naar de financiële stand van zaken en eventuele rapportages van externe instanties. De RvT is tevens de werkgever van de bestuursleden.

Naast het houden van toezicht probeert de RvT ook een klankbordfunctie te vervullen ten opzichte van het Bestuur; een hands-on sparringpartner te zijn in het geval van situaties waarbij het Bestuur ruggespraak kan gebruiken.

De RvT van de VSV is een, hetzij op enige afstand, zeer bij de VSV betrokken RvT.

 

Samenstelling RvT:

Voorzitter : De heer drs. D. Aarden
Secretaris : De heer E. Kouveld
Leden : De heer M.D. Lugtenburg
    Mevrouw A. Hofstede
    Mevrouw E.P. Korff de Gidts-Augustijn
     

De RvT is bereikbaar via het bestuur of via secretariaatrvt@vsvsite.nl.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT