Banner-VSV-Poster-03
Banner-VSV-Poster-04
Banner-VSV-Poster-05
Banner-VSV-Poster-06
Banner-VSV-Poster-07
Banner-VSV-Poster-08
Banner-VSV-Poster-09
Banner-VSV-Poster-10
Banner-VSV-Poster-11
Banner-VSV-Poster-12
Banner-VSV-Poster-13
Banner-VSV-Poster-14
Banner-VSV-Poster-15
Banner-VSV-Poster-16
Banner-VSV-Poster-17
Banner-VSV-Poster-18
Banner-VSV-Poster-19
Banner-VSV-Poster-20
Banner-VSV-Poster-21
Banner-VSV-Poster-22
Banner-VSV-Poster-23
Banner-VSV-Poster-24
Banner-VSV-Poster-25
Banner-VSV-Poster-26
Banner-VSV-Poster-27
Banner-VSV-Poster-28
Banner-VSV-Poster-29
Banner-VSV-Poster-30
Banner-VSV-Poster-31
Banner-VSV-Poster-02
Banner-VSV-Poster-32
Banner-VSV-Poster-33
VSV-Poster01

Het Team

 

BESTUUR

Directeur-bestuurder  De heer P. Nagtegaal  
Adj.directeur-bestuurder De heer G.M.W. van der Broek

 

ONDERWIJZEND PERSONEEL

Groep 8 : De heer J. Oosterhuis
Groep 7 De heer E. J. Duvivier
Mevrouw P. Borgeling
Groep 6 Mevrouw A. Grootens
Groep 5 : Mevrouw S. Franssen
Mevrouw W. Kloosterboer
(vervanging verlof Mevrouw I. de Smidt)
Groep 4  Mevrouw J. Breure-Simons 
Mevrouw P. Borgeling   
Groep 3 Mevrouw S. Felius - van Damme
Mevrouw J.A. Tramper-Consemulder
Startgroep Mevrouw A. Muskens-de Munck
Mevrouw M.J. de Rooij-Kloosterboer
Groep 1 / 2 A Mevrouw T. de Waal
Groep 1 / 2 B           Mevrouw O. de Koning
Mevrouw S. de Wit-van Ierssel
Intern begeleider/Remedial teacher : Mevrouw S. Eggermont
Ondersteuning : De heer G.M.W. van der Broek
           
Onderwijsassistent / OOP : Mevrouw V. Vileta-Ivasuk
Mevrouw Benders-Stevoska
Mevrouw P. van Damme

   

   

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT